Υποδοχή και Ενημέρωση για Εισακτέους 2018-2019

Το Σάββατο 5/10/2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος για το έτος 2018-2019. Μετά το καφέ που προσφέρθηκε από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων, ακολούθησε ενημέρωση από το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του τμήματος προς τους νέους φοιτητές. Ακολούθησε μια μικρή εισαγωγή στο ηλεκτρονικό περιβάλλον που θα δουλέψουν και αυτή τη χρονιά.

Να ευχηθούμε στους νέους εισακτέους του ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων, καλή ακαδημαϊκή χρονιά. Προσβλέπουμε όλοι με χαρά σε μια διεπιστημονική, επικοδομιτική και δημιουργική συνεργασία!

Εισακτέοι Ακ. Έτους 2019-2020 και διαδικασίες εγγραφής

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων
ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»
Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
Απόφαση 120ης /18-9-2019 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος

Συνεχίστε την ανάγνωση του «Εισακτέοι Ακ. Έτους 2019-2020 και διαδικασίες εγγραφής»

Το ΠΜΣ ΠΠΣΑ ως διακριτό προσόν!

Σε πρόσφατη προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μέσω ΑΣΕΠ το ΠΜΣ «Παγκόσμιες προκλήσεις και συστήματα αναλύσεων» αναφέρεται μεταξύ των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών που θεωρούνται ως συναφείς για «θέσεις του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών» (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΣΕΠ, Αρ. Φύλλου 4, 14 Φεβ. 2019).

Συνεχίστε την ανάγνωση του «Το ΠΜΣ ΠΠΣΑ ως διακριτό προσόν!»

«Παλιοί» και «νέοι» στη βασιλόπιτα του ΠΜΣ ΠΠΣΑ 2019

Με χαρά υποδεχτήκαμε φοιτητές, απόφοιτους και διδάσκοντες του ΠΜΣ ΠΠΣΑ στην κοπή της βασιλόπιτας για το 2019.

Η κοπή της βασιλόπιτας ήταν αφορμή και ευκαιρία για να συναντηθούμε, φοιτητές, απόφοιτοι και διδάσκοντες, να θυμηθούμε τα παλιά, να συζητήσουμε τα καινούρια και να ατενίσουμε στα επόμενα…

Συνεχίστε την ανάγνωση του ««Παλιοί» και «νέοι» στη βασιλόπιτα του ΠΜΣ ΠΠΣΑ 2019″