Ιστορική Διαδρομή

Στοιχεία ίδρυσης

Το ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» (Global risks and analytics) ιδρύθηκε πρώτη φορά με το ΦΕΚ Β’ 1100 (11/Ιουνίου/2015) και λειτούργησε για πρώτη φορά στο Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.  Το εν λόγω πρόγραμμα ολοκλήρωσε τη λειτουργία του στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 λόγω της υποχρεωτικής επανίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Στη σελίδα αυτή κάνουμε μία περιεκτική ανασκόπηση της διαδρομής του «1ου» ΠΜΣ ΠΠΣΑ.

Διάρθρωση Σπουδών

Το 1ο ΠΜΣ ΠΠΣΑ είχε 12-μηνη διάρκεια και περιλάμβανε δύο διδακτικές περιόδους, αντίστοιχα για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, και εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατα τη θερινή περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών ήταν διαρθρωμένο ως εξής:

α’ εξάμηνο

 1. Διεθνής Πολιτική (8 ECTS)
 2. Εισαγωγή στις μεθόδους και τα συστήματα αναλύσεων (8 ECTS)
 3. Πρότυπα διαχείρισης κινδύνων (8 ECTS)
 4. Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών-Ι (6 ECTS)

β’ εξάμηνο

 1. Αναγνώριση και διαχείρισης απειλών (7 ECTS)
 2. Προηγμένες μέθοδοι και συστήματα αναλύσεων (7 ECTS)
 3. Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών-ΙΙ (2 ECTS)
 4. Μάθημα επιλογής-1 (7 ECTS)
 5. Μάθημα επιλογής-2 (7 ECTS)

Μαθήματα επιλογής

 • Εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης (Έδρα Jean Monnet)
 • Ευρωπαϊκή Ενωση και Δυτικά Βαλκάνια (Έδρα Jean Monnet)
 • Ενέργεια και Ασφάλεια
 • Οικονομική Διπλωματία και Ασφάλεια
 • Παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Στη συνέχεια, το ακασημαϊκό έτος 2016-2017 στα μαθήματα επιλογής προσφέρθηκε ένα ακόμη μάθημα:

 • Ανάλυση δεδομένων δημόσιων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ενότητα Jean Monnet EuroPolA 2016-2019)

και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τα μαθήματα επιλογής προστέθηκε το μάθημα:

 • Επιλεγμένα θέματα ανάλυσης δεδομένων

Θερινή περίοδος

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.(15 ECTS)

Διεύθυνση προγράμματος

Στο διάστημα 2015-2018 διευθυντής του ΠΜΣ ήταν ο κ. Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Προφίλ εισακτέων

Το ΠΜΣ  ΠΠΣΑ είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα και ένας κυρίαρχος ιδρυτικός σκοπός του είναι, από τη μία, να καλλιεργήσει τη διπειστημονική μεταπτυχιακή εξειδίκευσης και, από την άλλη, να αποτελέει πεδίο συνεύρεσης και συνέργειας επαγγελματιών και αποφοίτων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Θεωρούμε ότι αυτό το καταφέραμε.

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, ειδικά γι’ αυτή την επιτυχία του προγράμματος, όπως και για το σύνολο των φοιτητών που φοίτησαν και αποφοίτησαν από το ΠΜΣ ΠΠΣΑ.

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Για το 1ο έτος λειτουργίας του το ΠΜΣ ΠΠΣΑ υποβλήθηκαν συνολικά 19 αιτήσεις και έγιναν δεκτοί 14 εισακτέοι.

Εντυπωσιακό ήταν, αλλά όχι εσκεμμένο, ότι όλοι ήταν αρρένες. 🙂

Από αυτούς οι 6 γνωρίζουν τουλάχιστον 2 ξένες γλώσσες μαζί με την Αγγλική, 2 είχαν και δεύτερο πτυχίο και 3 ήταν ήδη κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού διπλώματος όταν έγιναν δεκτοί στο πρόγραμμα.

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Για το 2ο έτος λειτουργίας του το ΠΜΣ ΠΠΣΑ υποβλήθηκαν συνολικά 23 αιτήσεις και έγιναν δεκτοί 16 εισακτέοι.

Ευτυχώς, η αναλογία ανδρών-γυναικών εξυγιάνθηκε σε 10:6. 🙂

Από αυτούς οι 12 γνωρίζουν τουλάχιστον 2 ξένες γλώσσες μαζί με την Αγγλική και 4 ήταν ήδη κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού διπλώματος όταν έγιναν δεκτοί στο πρόγραμμα.

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Για το 3ο έτος λειτουργίας του το ΠΜΣ ΠΠΣΑ υποβλήθηκαν συνολικά 24 αιτήσεις και έγιναν δεκτοί 17 εισακτέοι.

Η αναλογία ανδρών-γυναικών παρέμεινε “υγιής” στο 10:7. 🙂

Από αυτούς οι 13 γνωρίζουν τουλάχιστον 2 ξένες γλώσσες μαζί με την Αγγλική, 2 είαν και δεύτερο πτυχίο, και 4 ήταν ήδη κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού διπλώματος όταν έγιναν δεκτοί στο πρόγραμμα.