Υποδομές

Στο ΠΜΣ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, τόσο ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και ως αντικείμενο διδασκαλίας.  Μεγάλο μέρος των μαθημάτων γίνεται με τη χρήση προηγμένων λογισμικών εργαλείων.

Αίθουσες διδασκαλίας

Η συμβατική διδασκαλία γίνεται στις κλιματιζόμενες αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων. Όλες οι άιθουσες διδασκαλίας διαθέτουν λευκοπίνακα και Η/Υ για προβολή διαφανιών με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διεξάγεται με τη χρήση των ενδεδειγμένων τεχνολογιών σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης που διαθέτει το Πανεπιστήμιο ή και το Τμήμα στην ακαδημαϊκή του κοινότητα για το σκοπό αυτό.

Υποδομές πληροφορικής

Όλοι οι φοιτητές του προγράμματος αποκτούν ατομικό λογαριασμό χρήστη με προσωπική δ/νση email τα οποία χρησιμοποιούν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Μέσω του λογαριασμού τους οι φοιτητές αποκτούν εξατομικευμένη πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του Πανπιστημίου Πελοποννήσου όπως και σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες ή υποδομές που προσφέρονται στους φοιτούντες στα Α.Ε.Ι.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

  • Σύστημα υποστήριξης διδασκαλίας “eClass” – eclass.uop.gr . Το σύστημα αυτό αξιοποιείται πολλαπλώς και είναι σημαντικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Σύστημα “ηλεκτρονικής γραμματείας” – e-secretary.uop.gr. Μέσω του συστήματος αυτού γίνονται οι δηλώσεις και η ανάρτηση των βαθμολογιών των μαθημάτων.
  • Πληροφοριακά συστήματα και υπηρεσίες της κεντρικής βιβλιοθήκης του ιδρύματος, όπως:
    • Αναζήτηση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης μέσω OPAC – opac.library.uop.gr.
    • Πρόσβαση σε πολλαπλές βάσεις ηλκτρονικών πηγών, όπως τη Heal-link, την ProQuest, τη JSTOR, κ.α.
  • Πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και  Τεχνολογίας  που προσφέρονται σε φοιτητές ΑΕΙ, όπως είναι η υποδομή ~okeanos με τις υπηρεσίες Pithos (online χώρος αποθήκευσης) και Cyclades (Εικονικές υπολογιστικές μηχανές).
  • Πρόσβαση στην υπηρεσία  Δήλος 365 μέσω της οποίας αποκτάται πρόσβαση στο σε λογισμικό και υπηρεσίες του Office 365 της Microsoft,  ειδικά για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Αίθουσα Η/Υ

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων λειτουργεί αίθουσα Η/Υ με περισσότερους από 25 σταθμούς εργασίας σύγχρονης τεχνολογίας.

Επιπλέον υπάρχουν θέσεις εργασίας για τη χρήση προσωπικών φορητών Η/Υ αντι των υφιστάμενων (Bring-you-own-device).

Στο ΠΜΣ καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε το λογισμικό που χρησιμοποιείται στα αντικείμενα διδασκαλίας να είναι επί το πλείστο ή εξ ολοκλήρου Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα ή/και διαθέσιμο δωρεάν. Η χρήση τέτοιου λογισμικού προτιμάται, προκειμένου οι φοιτητές του προγράμματος να μπορούν να αξιοποιούν, άμεσα και χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν στο πλαίσιο του ΠΜΣ, σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο.

Παράρτημα βιβλιοθήκης

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων λειτουργεί παράρτημα της ιδρυματικής βιβλιοθήκης με εξειδκευμένη συλλογή 6.000 και πλέων τόμων, με έμφαση στην Πολιτική Επιστήμη, τις Διεθνείς Σχέσεις, αλλά και άλλες περιοχές των κοινωνικών επιστημών.

Το προσωπικό της βιβλιοθήκης οργανώνει τακτικά σεμινάρια και ενημερωτικές εκδηλώσεις αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τη χρήση της βιβλιοθήκης αλλά και για πιο πρακτικά θέματα όπως η αναζήτηση πηγών ή σύνταξη καταλόγου πηγών (βιβλιογραφίας).

Περισσότερες πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη, τη λειτουργία της και τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα βρείτε στον ιστότοπο του Τμήματος (pedis.uop.gr) και στον ιστότοπο της κεντρικής βιβλιοθήκης (library.uop.gr).