Όργανα του ΠΜΣ

Συντονιστική επιτροπή (Σ.Ε.)

  • Σωκράτης Κονιόρδος, Καθηγητής.
  • Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.
  • Βασιλική Λαλαγιάννη, Καθηγήτρια.
  • Νικόλαος Τζιφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.
  • Ευστάθιος Φακιολάς, Επίκουρος Καθηγητής.

Τα μέλη της Σ.Ε. ορίστηκαν με απόφαση της Συνέλευσης (23/Ιουλίου/2018) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.

Διευθυντής ΠΜΣ

  • Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.  nkoutsou [at] uop.gr

Ο Δ/ντής του ΠΜΣ ορίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης (23/Ιουλίου/2018) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.

 

Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας

Μαρία-Ελευθερία Γαλάνη, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.).