Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών ΠΠΣΑ

Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, παρουσία των διδασκόντων του τμήματος και των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΠΣΑ.

Να ευχαριστήσουμε τους φοιτητές μας για τις άρτιες παρουσιάσεις τους και τη συνολική συνεργασία μας και να τους ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία!