Ημερομηνία Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών 2018-1019

Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, “Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων”.  Η διαδικασία είναι ανοικτή για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.