Το ΠΜΣ ΠΠΣΑ ως διακριτό προσόν!

Σε πρόσφατη προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μέσω ΑΣΕΠ το ΠΜΣ «Παγκόσμιες προκλήσεις και συστήματα αναλύσεων» αναφέρεται μεταξύ των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών που θεωρούνται ως συναφείς για «θέσεις του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών» (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΣΕΠ, Αρ. Φύλλου 4, 14 Φεβ. 2019).

Το ΠΜΣ ΠΠΣΑ ως διακριτό προσόν.

Η αναφορά του ΠΜΣ ανάμεσα σε άλλα διακεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ως διακριτό προσόν μας τιμά.

Κυρίως, όμως, αποτελεί μία ακόμη ένδειξη ότι οι απόφοιτοι του ΠΜΣ ΠΠΣΑ αποκτούν ουσιαστικά εφόδια αλλά και τυπικά προσόντα για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία.