Υποδοχή και Ενημέρωση για Εισακτέους 2018-2019

Το Σάββατο 5/10/2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος για το έτος 2018-2019. Μετά το καφέ που προσφέρθηκε από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων, ακολούθησε ενημέρωση από το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του τμήματος προς τους νέους φοιτητές. Ακολούθησε μια μικρή εισαγωγή στο ηλεκτρονικό περιβάλλον που θα δουλέψουν και αυτή τη χρονιά.

Να ευχηθούμε στους νέους εισακτέους του ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων, καλή ακαδημαϊκή χρονιά. Προσβλέπουμε όλοι με χαρά σε μια διεπιστημονική, επικοδομιτική και δημιουργική συνεργασία!