Εισακτέοι Ακ. Έτους 2020-2021

Κατάταξη υποψηφίων
ΠΜΣ «Παγκόμσιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»
Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
Απόφαση 138ης /23-9-2020 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος

Επιτυχόντες

Α/ΑΑίτηση με αρ. Πρωτ.Βαθμολογία
1ΠΠΣΑ 93/8-8-202071
2ΠΠΣΑ 110/31-8-202068
3ΠΠΣΑ 91/4-8-202067
4ΠΠΣΑ 106/26-8-202067
5ΠΠΣΑ 92/5-8-202064
6ΠΠΣΑ 104/21-8-202062
7ΠΠΣΑ 72/5-6-2062
8ΠΠΣΑ 94/9-8-202062
9ΠΠΣΑ 80/16-7-202062
10ΠΠΣΑ 101/18-8-202059
11ΠΠΣΑ 67/25-5-2058
12ΠΠΣΑ 90/30-7-202058
13ΠΠΣΑ 95/11-8-202057
14ΠΠΣΑ 98/17-8-202056
15ΠΠΣΑ 97/13-8-202056
16ΠΠΣΑ 89/28-7-202056
17ΠΠΣΑ 74/18-6-2055
18ΠΠΣΑ 102/19-8-202053
19ΠΠΣΑ 99/17-8-202053
20ΠΠΣΑ 105/21-8-202051
21ΠΠΣΑ 78/16-7-202051
22ΠΠΣΑ 103/20-8-202049
23ΠΠΣΑ 107/27-8-202049
24ΠΠΣΑ 96/12-8-202048
25ΠΠΣΑ 79/16-7-202045

Επιλαχόντες

Α/ΑΑρ. Πρωτ.Βαθμολογία
1ΠΠΣΑ112/31-8-202044
2ΠΠΣΑ100/18-8-202043
3ΠΠΣΑ109/31-8-202040

Μη-επιτυχείς

Α/ΑΑρ. Πρωτ.Λόγος απόρριψης
1ΠΠΣΑ73/9-6-2020Βαθμολογία μικρότερη του 40
2ΠΠΣΑ111/31-8-2020Βαθμολογία μικρότερη του 40
3ΠΠΣΑ108/31-8-2020Δεν διαθέτει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικών επιπέδου C1 και δεν συμμετείχε στην σχετική εξέταση γλωσσομάθειας

Όλοι οι υποψήφιοι έχουν ειδοποιηθεί με προσωπικό e-mail για το αποτέλεσμα της υποψηφιότητάς τους και οι επιτυχόντες για τη διαδικασία εγγραφής τους.

Ευχαριστούμε όλους τους υποψηφίους για την προτίμηση που επέδειξαν στο ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων». 

Κόρινθος, 24 Σεπτεμβρίου 2020  

Ο Δ/ντης ΠΜΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης