ΠΠΣΑ Webinar – Ν. Ραχανιώτης: ‘Epidemics Logistics’

Ο διδάσκων του ΠΜΣ ΠΠΣΑ, κ. Νικόλαος Ραχανιώτης, Επίκουρος Καθηγητής του Παν/μίου Πειραιά, πραγματοποίησε το 1ο webinar του ΠΜΣ ΠΠΣΑ, με θέμα την “εφοδιαστική αλυσίδα σε συνθήκες επιδημίας“.

Στη διάρκεια του webinar, ο κ. Ραχανιώτης παρουσίασε πως επηρεάζονται οι εφοδιαστικές αλυσίδες εν μέσω επιδημιών. Εξήγησε πως αλληλεπιδρούν οι διάφοροι δρώντες σε τέτοιες περιπτώσιες, αναφέρθηκε στα βασικά ποσοτικά μεγέθη (key metrics) όπως και τα υποδείγματα αποφάσεων (decision models) που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες συνθήκες και δείχνουν την ποιότητα της αντίδρασης της αλυσίδας εφοδιασμού σε τέτοιες περιπτώσεις. Φυσικά, δεν απουσίασαν οι συγκρίσεις και οι συσχετισμοί της θεωρίας με την πράξη αναφορικά και με την πανδημία που πλήτει την υφήλιο τις μέρες αυτές.

Μετά την παρουσίαση ακολούθησε, όπως ήταν αναμενόμενο, ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων με αποτέλεσμα η διάρκεια να υπερβεί τον προγραμματισμένο χρόνο κατά πολύ.

Στο επίκαιρο webinar συμμετείχαν συνολικά δεκαεπτά άτομα, καθηγητές, φοιτητές και απόφοιτοι του ΠΜΣ. Το webinar πραγματοποιήθηκε απρόσκοπτα μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του ΠΜΣ, η οποία χρησιμοποιείται, όπως προβλέπεται, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του ΠΜΣ, όπως για επιλεγμένες εξ αποστάσεως συνεδρίες αλλά και ad hoc συναντήσεις μεταξύ των μελών της κοινότητας του ΠΜΣ ΠΠΣΑ. Επιπλέον όμως, εν μέσω των μέτρων για τον covid-19, η πλαφόρμα τηλεδιάσκεψης επιτρέπει την αδιάλειπτη λειτουργία και διενέργεια μαθημάτων του ΠΜΣ σύμφωνα με το σχεδιασμό του προγράμματος.

Ευχαριστούμε τον κ.Ραχανιώτη για την «ζωντανή», άρτια και άκρως ενδιαφέρουσα και επιστημονική παρουσίαση του θέματος, όπως και όλους τους συμμετέχοντες για την εποικοδομητική συζήτηση που έγινε.

Μένουμε σπίτι, συνεχίζουμε την αποστολή μας και ευχόμαστε υγεία σε όλους.