Εισακτέοι Ακ. Έτους 2020-2021

Κατάταξη υποψηφίων
ΠΜΣ «Παγκόμσιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»
Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
Απόφαση 138ης /23-9-2020 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Εισακτέοι Ακ. Έτους 2020-2021”

Έχει λήξει – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2020-2021

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχει ξεκινήσει.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Έχει λήξει – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2020-2021”

Εισακτέοι Ακ. Έτους 2019-2020 και διαδικασίες εγγραφής

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων
ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»
Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
Απόφαση 120ης /18-9-2019 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Εισακτέοι Ακ. Έτους 2019-2020 και διαδικασίες εγγραφής”

Έχει λήξει -Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2019-2020

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έχει ανοίξει.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Έχει λήξει -Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2019-2020”

Εισακτέοι Ακ. Έτους 2018-2019

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων
ΠΜΣ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ»
Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
(Απόφαση 102ης /16-10-2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος)

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Εισακτέοι Ακ. Έτους 2018-2019”