Ημερομηνία Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών 2018-1019

Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, “Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων”.  Η διαδικασία είναι ανοικτή για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Υποδοχή και Ενημέρωση για Εισακτέους 2018-2019

Το Σάββατο 5/10/2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος για το έτος 2018-2019. Μετά το καφέ που προσφέρθηκε από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων, ακολούθησε ενημέρωση από το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του τμήματος προς τους νέους φοιτητές. Ακολούθησε μια μικρή εισαγωγή στο ηλεκτρονικό περιβάλλον που θα δουλέψουν και αυτή τη χρονιά.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Υποδοχή και Ενημέρωση για Εισακτέους 2018-2019”

Εισακτέοι Ακ. Έτους 2019-2020 και διαδικασίες εγγραφής

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων
ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»
Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
Απόφαση 120ης /18-9-2019 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Εισακτέοι Ακ. Έτους 2019-2020 και διαδικασίες εγγραφής”

Το ΠΜΣ ΠΠΣΑ ως διακριτό προσόν!

Σε πρόσφατη προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μέσω ΑΣΕΠ το ΠΜΣ «Παγκόσμιες προκλήσεις και συστήματα αναλύσεων» αναφέρεται μεταξύ των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών που θεωρούνται ως συναφείς για «θέσεις του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών» (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΣΕΠ, Αρ. Φύλλου 4, 14 Φεβ. 2019).

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Το ΠΜΣ ΠΠΣΑ ως διακριτό προσόν!”