Εισακτέοι Ακ. Έτους 2018-2019

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων
ΠΜΣ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ»
Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
(Απόφαση 102ης /16-10-2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος)

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Εισακτέοι Ακ. Έτους 2018-2019”

Έχει λήξει –Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για το 2018-2019

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων δίνει ολιγοήμερη παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, έως και

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018, 23:55 ώρα Ελλάδος.

Δείτε το κείμενο της (αρχικής) προκήρυξης.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Έχει λήξει –Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για το 2018-2019”

Έχει λήξει –Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2018-2019

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2018-2019

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι πλέον ανοικτή.

Δείτε το κείμενο της προκήρυξης.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Έχει λήξει –Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2018-2019”

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ επανίδρυσης του ΠΜΣ ΠΠΣΑ!!!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι με το ΦΕΚ Β’ 3052 (27/Ιουλίου/2018) επανιδρύθηκε το ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων».  Σύντομα αναμένουμε την έκδοση και του Κανονισμού Σπουδών σε ΦΕΚ.

Το ΦΕΚ της επανίδρυσης μπορείτε να αναζητήσετε στο Εθνικό Τυπογραφείο σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία.

Σύντομα θα γίνει η προκήρυξη για εισαγωγή στο Ακ. Έτος 2018-2019.

Επανίδρυση του ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Το ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» έχει εγκριθεί για επανίδρυση απο το Υπουργείο Παιδείας.

Η διαδικασία της επανίδρυσης του ΠΜΣ είναι σε εξέλιξη και αναμένεται η ολοκλήρωσή της σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις θα αναρτώνται στον παρόντα ιστότοπο και στον ιστότοπο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.